Stabil eredmények mellett folytatódhat a növekedés az Appeninn-nél

Stabil eredmények mellett folytatódhat a növekedés az Appeninn-nél olvasható a bdpst24.hu weboldalon. Friss: Jöhet a sajátrészvény-vásárlás a társaságnál   Döntést hozott az Appeninn Nyrt. Igazgatótanácsa a társaság 2020. március 27-én közzétett közgyűlési előterjesztései közül azok esetében, amelyek határidőhöz kötöttek, vagy amelyek kapcsán a társaság üzleti érdekei megkívánják a mielőbbi döntéshozatalt. Ennek értelmében az Igazgatótanács jóváhagyta a társaság 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit, továbbá megkapta a felhatalmazást a sajátrészvény-vásárlásra is. Az Igazgatótanács a javadalmazásával, illetve a személyi változásokkal kapcsolatos napirendi pontok esetében úgy határozott, hogy azokat a veszélyhelyzet megszűnését követő első közgyűlés elé terjeszti. A társaság tavalyi tevékenységének fókuszában a növekedési stratégiájának megvalósítása állt, amelyet az idei évben frissített stratégiai irányok mentén kíván tovább vinni a társaság.  A rendkívüli helyzet kapcsán hozott intézkedések, valamint a 2020. április 10-én életbe lépett kormányrendelet értelmében az Appeninn Nyrt. éves rendes közgyűlése nem tartható meg, helyette a társaság Igazgatótanácsa jogosult döntést hozni a korábban már közzétett napirendi pontok kapcsán. Az Appeninn Nyrt. döntése nyomán azokról a napirendi pontokról határozott az Igazgatótanács, amelyek határidőhöz kötöttek vagy üzleti értelemben halaszthatatlanok voltak, míg a további előterjesztésekről egy későbbi időpontban összehívott közgyűlés határoz majd.  A társaság Igazgatótanácsa elfogadta a 2019-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolókat, amelyek közül a legkiemelkedőbb az, hogy az Appeninn Nyrt. tulajdonában álló ingatlaneszközök értéke 25 százalékkal, a korábbi 118 millió euróról 148 millióra – amely mintegy 50 milliárd forintnak felel meg – növekedett, emellett a társaság 2019-re vonatkozó tárgyévi átfogó eredménye meghaladta a 10,2 millió eurót, vagyis a több mint 3,3 milliárd forintot.   Ugyancsak döntés született az osztalékfizetés kapcsán: mivel a társaság a következő években is a dinamikus növekedést helyezi a fókuszba, az Igazgatótanács elfogadta, hogy a teljes egyedi adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba, amelyet a jelenlegi, globálisan terjedő járvány kapcsán kialakult rendkívüli állapotok is indokoltak. Az Igazgatótanács döntést hozott továbbá a sajátrészvény-vásárlásával kapcsolatos felhatalmazásról is. Ennek értelmében az Appeninn Nyrt. számára megnyílt a lehetőség a sajátrészvény-vásárlásra, amely lehetőséggel a társaság a közeljövőben élni is kíván. A társaság vezetőségének megítélése szerint a sajátrészvény-vásárlás az Appeninn Nyrt. jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető, továbbá eszközként szolgálhat a társaság stratégiai céljainak eléréséhez. A döntés értelmében az Igazgatótanács 18 hónapon keresztül, az alaptőke legfeljebb 5%-át elérő mértékben, a mindenkori piaci ár +/- 20%-os sávjában vásárolhat majd saját részvényt. Az Appeninn Nyrt. 2019-es tevékenysége fókuszában a növekedési stratégia megvalósítása állt. A társaság 2019-es évi főbb mérföldkövei között szerepelt a Club Aliga megvásárlása, a potenciális befektetési célpontok felkutatása mellett pedig megkezdte a portfóliótisztítást a fókuszterületén kívül eső ingatlanok értékesítésén keresztül. Mindemellett a társaság az MNB által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretein belül mintegy 20 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket, jelentős forrásokra szert téve ezzel, amelyet a frissített növekedési stratégia megvalósítására fordíthat. A társaság a frissített stratégiájának értelmében a jövőben nagy hangsúlyt kíván fektetni a turisztikai fejlesztésekre: az ingatlanpiaci vállalat tervei között szerepel a Club Aliga és az idén év elején akvirált balatonfüredi kikötő teljes körű felújítása és a szállodafejlesztés mindkét helyszínen, amelyek jól illeszkednek az üzleti stratégiába. A turisztikai fejlesztések révén az Appeninn Nyrt. célja az, hogy részt vegyen a balatoni régió Közép-Európa egyik turisztikai központjává történő fejlesztésében. Ugyancsak új stratégiai irányként határozta meg a társaság az értékmentés és értékteremtés elvének még hangsúlyosabb megjelenítését a tevékenysége során. A jelenlegi, globális szinten tapasztalható állapotok az Appeninn Nyrt. tevékenységére is hatással vannak, ugyanakkor jelenleg alacsony azon bérlői állomány aránya, akiknek a kormányrendeletek értelmében be kellett zárniuk. Továbbá a társaság jelenlegi kiadatlansági rátája 7 százalék, az átlagos lejárati idő pedig 4,5 év. A társaság turisztikai fejlesztéseit ugyancsak nem érinti a kialakult helyzet, hiszen a beruházások több évig tartanak, így mire eredménytermelő szakaszba érnek, az Appeninn Nyrt. várakozásai szerint a turizmus újra fellendül majd. Az Appeninn Nyrt.-nek jelentős likviditási tartaléka van és a várható átmeneti bevétel kiesés, illetve átrendeződés mellett is…
A teljes cikk itt olvasható: bdpst24.hu Stabil eredmények mellett folytatódhat a növekedés az Appeninn-nél