Csatába menet belehalt sérüléseibe I. Béla magyar király. (956 éve)

Ma sem telt el eseménytelenül a nap: Csatába menet belehalt sérüléseibe I. Béla magyar király. (956 éve) »» Dömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény és súlyosan megsebesítette. Ennek ellenére csatába indult, de út közben meghalt.

Béla herceget 1060.12.06-án koronázták királlyá, addig testvérével, az 1047 óta uralkodó I. Andrással osztozott a hatalmon. I. András örökösévé és a Magyarország 1/3 területén létrehozott dukátus (hercegség) urává tette. A két testvér között 1057-ben romlott meg a kapcsolat, amikor I. András kiskorú fiát, Salamont királlyá koronáztatta és örökösévé tette. 1059-ben Béla herceg lemondott a koronáról. Lengyelországba menekült, ahol sereget gyűjtött és hazatérve 1060-ban háborút indított a trónért. I. András súlyosan megsebesült, fogságba esett és belehalt sérüléseibe. I. Béla trónralépése után Salamon anyjával együtt IV. Henrik német-római császár udvarába menekült. A császár mindenképpen Salamont akarta hatalomra segíteni, így 1063. szeptemberében seregével betört az országba. A súlyosan megsebesült I. Béla a német sereg ellen akart vonulni, de útközben, a Rábca vidékén sérüléseibe belehalt. Szekszárdon, az általa alapított bencés apátságban temették el.

A cikket itt olvashatod tovább: #Ezenanapon / Csatába menet belehalt sérüléseibe I. Béla magyar király. (956 éve)