Tételek

a) Társadalomszerkezet, társadalmi rétegződés. A makrocsoportok típusai   Társadalmi szerkezeten a társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyokat értjük. A társadalmi pozíciókat az egyes emberek, ill. csoportok foglalják el, tehát a …

A mintavétel típusai (Babbie 7.fejezet)

Mintavételre akkor van szükség, ha nincs módunk a teljes populáció megkérdezésére, amelyről állításokat akarunk megfogalmazni. Mintavétel: A megfigyelendők kiválasztásának folyamata. A mintavétel két 2 fő típusa: a nem valószínűségi kiválasztás …