Bemutatta idei munkatervét az NMHH

Bemutatta idei munkatervét az NMHH olvasható a mmonline.hu weboldalán.

A fenntartható verseny, az innovációs és a beruházások ösztönzése, a médiaigazgatás…

A teljes cikk itt olvasható:
Bemutatta idei munkatervét az NMHH

Ahogy a mmonline.hu beszámolt ma róla:

A fenntartható verseny, az innovációs és a beruházások ösztönzése, a médiaigazgatás modernizációja, az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése – többek között ezek a tételek szerepelnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022-es munkatervében. A tervek között szerepel a hazai szélessávú internet infrastruktúra felmérése, illetve a feladatok között említik a dezinformáció jelenségével kapcsolatban felvetődő szabályozási problémák és a dezinformáció csökkentésére irányuló gyakorlati módszerek elemzését és fejlesztési javaslatok megfogalmazását, ami az orosz-ukrán háború kapcsán megfigyelhető jelenségek fényében különösen időszerű.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február végéig publikálja honlapján az éves munkatervét, amely az adott év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza. A Hatóság fogalmazása szerint a munkaterv a korábbi gyakorlatnak megfelelően azokat a kiemelt feladatainkat tartalmazza, amelyek egyrészt túlmutatnak a mindennapi, általános tevékenységünkön, másrészt hozzájárulnak a Hatóság stratégiai céljainak megvalósulásához. Az idei évre vonatkozó munkaterv négy stratégiai cél mentén épül fel, ezek a fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzése; a médiaigazgatás modernizációja; az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése, illetve az intézményi működés fejlesztése.

Felmérik a szélessávú hálózatot

2022-ben kidolgozzák az elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetőit védő szabályozásba illeszkedő, a már meglévő jogintézményeket és szervezeti megoldásokat kiegészítő olyan szabályozás koncepcióját, amely kifejezetten az elektronikus hírközlési szolgáltató és annak előfizetői között felmerülő jogviták rendezésére kínál szakmailag kompetens fórum előtt elérhető, költséghatékony és gyakorlatorientált megoldási lehetőséget.

Tervezik továbbá Magyarország szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hálózatokkal való lefedettségének felmérését, amelynek keretében sor kerül a rendkívül nagy kapacitású vagy legalább 100 Mbit/s letöltési sebességre alkalmas hálózatok várható jövőbeli kiterjedésének feltérképezésére is.

A piacelemzési tevékenység során több, a jelentős piaci erejű szolgáltatóra vonatkozó kötelezettségeket tartalmazó határozattervezetet készítenek („Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása”, „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez”), amelyeket várhatóan 2022 második felében tesznek közzé.

A Hír-Közmű Projektben a Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítása, üzembe állítása is szerepel a célok között. Olyan elektronikus tervkezelő informatikai rendszert hoznak létre, amely biztosítja majd az építésügyi hatósági eljárások elektronikus adatfogadását és az eljárások lefolytatásának támogatását, illetve a beérkező hírközlési infrastruktúraadatokból az Egységes Hírközlési Objektummodellnek megfelelő téradatbázis létrehozását.

 

Az Európai Unió által 2020-ra, továbbá 2025-re a gigabites társadalom megvalósítása kapcsán kitűzött szélessáv-lefedettségi célok megvalósulásának folyamatos monitoringja keretében szükséges a szolgáltatási végpontokon elérhető sávszélesség és a kapcsolódó adatok, téradatok rendszeres, online felületen történő felmérése és feldolgozása. Ezzel összefüggésben feladatuk a felmérés végrehajtása és az eredmények feldolgozása.

A frekvenciagazdálkodás területén 2022-ben a 450 MHz-es frekvenciasáv újrahasznosításával kapcsolatos döntést készítik elő, amelynek során vizsgálni fogják a technológiai és a spektrumhatékonysági célokat, figyelembe véve az újrahasznosítás piaci versenyhelyzetre való hatásait is.

A médiaigazgatás modernizációja

Az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó AVMS irányelv módosítására figyelemmel az NMHH Hivatalának a médiatörvényben meghatározott hatásköri szabályai kibővültek a videómegosztóplatform-szolgáltatók nyilvántartásba vételének és felügyeletének szabályaival. A Hatóság a videómegosztóplatform-szolgáltatók által alkalmazandó különböző intézkedésekre és hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó legjobb gyakorlatokról ajánlást dolgoz ki, amit a honlapján is közzétesz.

A videómegosztóplatform-szolgáltatók ön- és társszabályozási rendszerének kialakítását is elő kívánják segíteni, az érintett szolgáltatókkal együttműködve, a jelenleg hatályos hazai és uniós jogszabályi hátteret és gyakorlatot figyelembe véve.

További feladatuk 2022-ben a dezinformáció jelenségével kapcsolatban felvetődő szabályozási problémák és a dezinformáció csökkentésére irányuló gyakorlati módszerek elemzése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

Az előfizetői érdekek érvényesítése

A legkedvezőbb díjszabással kapcsolatos új kötelezettség a tavalyi év második felében vált alkalmazandóvá. Az idei vizsgálat célja annak feltárása, hogy a szolgáltatók a „legkedvezőbb díjszabást” oly módon értelmezik-e, illetve a kapcsolódó tájékoztatást úgy hatják-e végre, hogy az összhangban van a jogszabályi előírásokkal, és az elvárásoknak megfelelően szolgálja az előfizetők érdekeit.

A fogyasztókat támogatandó, 2022. első félévében cél a mobilkészülékcsere-program támogatása kommunikációs eszközökkel (netrefel.hu weboldalon információk biztosítása, a program népszerűsítése a közösségimédia-felületeken, médiaszerepelések szervezése).

Átfogó kommunikációs kampányt szerveznek a Hatóság által kifejlesztett, elsősorban az otthoni használat igényeinek megfelelő Netszűrő szoftver népszerűsítésére, amelynek használatával a szülők megakadályozhatják, hogy kiskorú gyermekeik a világhálón számukra káros tartalmakhoz hozzáférjenek, illetve meghatározhatják, hogy mikor és mit érhessenek el a gyermekek a neten.

A Hatóságon belüli e-ügyintézés működésének érdekében zajló komplex E-ügyintézési Program keretében 2021-ben a programban lefolytatódott a kapcsolódó informatikai beszerzés előkészítése. Ebben az évben a kiválasztott vállalkozókkal közösen megtervezik a teljes e-ügyintézési informatikai rendszer drótvázát, majd megkezdjük a projekt megvalósítását az informatikai részfeladatok meghatározásával és végrehajtásával.

 

A vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettséget számító rendszer használatával a rádióhálózatok tervezését, engedélyezését, ellenőrzését támogatják. A rendszer emellett a lakosság megnyugtató tájékoztatását, a szolgáltatói infrastruktúra bővítését és a kormányhivatalok ellenőrzési munkáját is előmozdítja.

Az intézményi működés fejlesztése

Idén is hangsúlyt kap az intézményi működés további fejlesztésére. Folytatódnak a Visegrádi utcai telephelyünk kivitelezési munkái, amelynek keretében többek között egy új mérőkamrát, több kisebb mérőlaboratóriumot és egy biztonságos adat- és szerverközpontot alakítanak ki.

2022-ben a következő ötéves időtávra szóló stratégiánk kidolgozása is az NMHH feladata, amely a külső környezet változásait figyelembe véve, a szervezet jövőképét és céljait, illetve ezek megvalósulását támogató prioritásokat fogja tartalmazni.

Tervezik továbbá a Hatóság jelenlegi arculatának átalakítását, modernizálását, stratégiai és ágazati feladataihoz igazítását, amely elősegíti a szervezet jobb beazonosíthatóságát a fogyasztók körében.

Összhangban az uniós Connectivity Toolbox ajánlásaival, 2022-ben publikálni kívánják a szélessávú hálózatok építésével kapcsolatos eddigi jogi eljárások tapasztalatait és legjobb gyakorlatait elsősorban azért, hogy a piaci szereplők minél nagyobb bizalommal forduljanak hozzánk vitás ügyeik megoldása érdekében.

A Bemutatta idei munkatervét az NMHH bejegyzés először MMOnline-én jelent meg.

Tovább az eredeti cikkre: Bemutatta idei munkatervét az NMHH

Vélemény, hozzászólás?