Kategóriák
Igazán jeles napok

A szicíliai Cataniában megszületett Vincenzo Bellini, olasz operaszerző (Norma). (219 éve)

A szicíliai Cataniában megszületett Vincenzo Bellini, olasz operaszerző (Norma). (219 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

Édesapja mellett kezdte meg zenei tanulmányait, 1819-től a nápolyi konzervatóriumban Tritto…

A teljes cikk itt olvasható:
A szicíliai Cataniában megszületett Vincenzo Bellini, olasz operaszerző (Norma). (219 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: Édesapja mellett kezdte meg zenei tanulmányait, 1819-től a nápolyi konzervatóriumban Tritto és Zingarelli tanítványa volt. Először egyházi műveket komponált, első nagyobb szerzeménye az 1824-ben Nápolyban bemutatott “Adelson e Salvina” című opera volt, amit a “Bianca e Fernando” című operája követett. Ezzel elnyerte a kor híres impresszáriójának tetszését, meghívást kapott Milanóba, hogy ott a Scala számára írjon, ami nagy megtiszteltetést jelentett. 1827-ben “Il Pirata” (A kalóz) című dalművével egész Olaszországban híressé vált, sikere évvről évre nőtt. Nemsokára egész Európa visszhangzott a sziciliai zeneszerző mély érzésekkel, kevés drámaisággal áthatott dalműveitől, amelyek sikerében nagy szerepet játszottak a kor neves énekesei, akiknek neve szinte összeforrott az általuk megformált alakkal. 1829-ben mutatták be Milánóban “La Straniera” (Az idegen nő), 1830-ban Velencében “I Capuletti ed i Montecchi” című művét. 1831-ben szintén Milánóban került bemutatásra “La Sonnambula” (Az alvajáró, címszerepében Pasta Giuditta) és a “Norma”, a nagy Malibrannal a címszerepben, 1833-ban pedig Velencében a “Beatrice di Tenda”. 1833-ban Párizsba ment, ahol Rossinival és Cherubinivel találkozott, onnan rövid Angliai látogatást tett, Londonban fényes fogadtatásban részesült. 1834-ben ismét visszatért Párizsba, és a párizsi olasz opera számára megírta utolsó operáját “Puritani” (Puritánok) címmel, amely 1835-ben került bemutatásra, és rendkívüli lelkesedéssel fogadták. Korai halála mélyen megrendítette kortársait.

Tovább az eredeti cikkre: A szicíliai Cataniában megszületett Vincenzo Bellini, olasz operaszerző (Norma). (219 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Megszületett gróf Teleki Sámuel, világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. (175 éve)

Megszületett gróf Teleki Sámuel, világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. (175 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

Gróf  Teleki Sámuel a göttingeni és a berlini egyetemen folytatott gazdasági…

A teljes cikk itt olvasható:
Megszületett gróf Teleki Sámuel, világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. (175 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: Gróf  Teleki Sámuel a göttingeni és a berlini egyetemen folytatott gazdasági tanulmányokat, de már akkor is érdekelte a földrajz, a csillagászat és a geológia. 1881-ben, országgyűlési képviselőként ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, és a közös vadászatok során kezdett kibontakozni egy afrikai expedíció terve. Egzotikus vadászat és a Kilimandzsáró megmászása volt a cél, de végül a szinte teljesen ismeretlen Kelet-Afrika feltérképezése is szóba jött. Teleki 18 A fehér ember nem járta vidékekre Teleki 1886 őszén indult el. A következő évben a Kilimandzsárót és a Kenya-hegyet is megmászta, majd eljutott a Baringo-tóig. Onnan továbbhaladva két újabb tavat fedezett fel következő tavasszal, melyeket Rudolf- és Stefánia tavaknak nevezett el. Útitársa, Höhnel Lajos pedig a Teleki-vulkán nevet adta a Rudolf-tó közelében lévő tűzhányónak. Teleki 889-ben tért vissza Magyarországra, kutatómunkájával jelentősen gyarapítva az emberiség Afrikára vonatkozó konkrét ismereteit. Teleki 1894-ben az MTA tagja lett, és 71 éves korában, 1916-ban halt meg.

Tovább az eredeti cikkre: Megszületett gróf Teleki Sámuel, világutazó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. (175 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Megszületett gróf Szapáry Gyula politikus, miniszterelnök. (188 éve)

Megszületett gróf Szapáry Gyula politikus, miniszterelnök. (188 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

Teljes nevén: Szapári, muraszombathi és széchyszigeti gróf Szapáry GyulaHeves és Külső-Szolnok vármegye…

A teljes cikk itt olvasható:
Megszületett gróf Szapáry Gyula politikus, miniszterelnök. (188 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: Teljes nevén: Szapári, muraszombathi és széchyszigeti gróf Szapáry GyulaHeves és Külső-Szolnok vármegye főispánja, majd 1890. március 13. – 1892. november 17. között Magyarország miniszterelnöke volt.

Tovább az eredeti cikkre: Megszületett gróf Szapáry Gyula politikus, miniszterelnök. (188 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Megszületett Vitéz Aggházy Kamil magyar királyi ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapítója. (138 éve)

Megszületett Vitéz Aggházy Kamil magyar királyi ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapítója. (138 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

Katonai szakíró, hadtörténész.

A teljes cikk itt olvasható:
Megszületett Vitéz Aggházy Kamil magyar királyi ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapítója. (138 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: Katonai szakíró, hadtörténész.

Tovább az eredeti cikkre: Megszületett Vitéz Aggházy Kamil magyar királyi ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapítója. (138 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Budapesten megszületett gróf Teleki Pál miniszterelnök és földrajztudós. (141 éve)

Budapesten megszületett gróf Teleki Pál miniszterelnök és földrajztudós. (141 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

1930-ban megkapta a Corvin-láncot, a kor legmagasabb tudományos-művészeti kitüntetését. 1897 és…

A teljes cikk itt olvasható:
Budapesten megszületett gróf Teleki Pál miniszterelnök és földrajztudós. (141 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: 1930-ban megkapta a Corvin-láncot, a kor legmagasabb tudományos-művészeti kitüntetését.

1897 és 1901 között a budapesti tudományegyetemen jogi és államtudományi, ezzel párhuzamosan földrajzi és szociológia tanulmányokat folytatott, a magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézetben is tanult. 1903-ban szerzett államtudományi doktori oklevelet Budapesten. 1903-tól Lóczy Lajos mellett dolgozott gyakornokként az egyetemi földrajzi intézetben, 1904-től szolgabíró volt Szatmárnémetiben. 1905 és 1910 között a nagysomkúti választókerületet képviselte, részt vett a darabontkormány elleni “nemzeti ellenállás”-ban. 1907-től a földrajztudomány felé fordult, Szudánban tett nagyobb utazást, majd térképészeti kutatásokat folytatott Európa nagy könyvtáraiban. A magyar és a nemzetközi tudományos életben az 1909-ben megjelent “Atlasz a japán szigetek cartographiájának történetéhez” című művével vált híressé. 1909-től 1913-ig a Földrajzi Intézet igazgatója, 1913-ban a Turáni Társaság elnöke, 1910-től 1923-ig a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára volt. 1913-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1922-ben igazgató, 1925-ben tiszteleti tagjává választották. Az első magyar tudományos igényű világatlasz gróf Teleki Pál irányításával készült el. 1912-ben Észak-Amerikában tett utazást, 1914-ben önkéntesként, főhadnagyi rangban parancsőrtisztként a szerb, majd az olasz fronton teljesített szolgálatot. 1915-ben Keszthelyen ismét képviselővé választották az Alkotmánypárt programjával, a szociálpolitika és a szociális egészségügy kérdései foglalkoztatták. 1914-től a Fajegészségügyi Bizottság, 1917-től a Magyar Fajegészségügyi és Népesedéspolitikai Társaság, 1917-18-ban az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke volt. 1918 őszétől a békekonferenciára készült fel, 1919 elejére egy munkacsoport élén elkészítette Magyarország községenkénti néprajzi térképét. A Székely Nemzeti Tanács külkapcsolatainak megteremtésében is részt vett, valamint a Területvédő Liga elnöki tisztségét is elfogadta. Svájcban tartózkodott a Tanácsköztársaság kikiáltása idején, majd Bécsben bekapcsolódott az Antibolsevista Comité munkájába. 1919. májusától augusztusig a szegedi ellenkormányok külügyminisztere, és július-augusztusban a második ellenkormány földművelésügyi minisztere is volt. A Béke-előkészítő Iroda tudományos osztályának vezetőjeként 1919 őszétől azoknak a térképeknek, tanulmányoknak és statisztikáknak irányította az elkészítését, amelyeket a magyar békedelegáció a párizsi béketárgyalásokra vitt. Gróf Apponyi Albert mellett a delegáció másik főmegbízottja gróf Teleki Pál volt. 1920. áprilisától külügyminiszteri tisztséget töltött be, július 19-én miniszterelnök lett. Rövidebb időszakokra betöltötte a külügyminiszteri és a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere tisztségét is. A kormányzat és az államhatalom megszilárdítását tűzte ki célul, feloszlatta a tiszti különítményeket, az Ébredő Magyarok Egyesületének működését felfüggesztette. 1920-ban a trianoni békeszerződést, 1921-ben “az állami és társadalmi rend hatékonyabb védelméről” szóló 3. törvénycikket fogadtatta el, amely a kommunista pártot illegalitásba kényszerítette, de a szélsőjobboldal és a volt különítményesek ellen is felhasználható volt. A “numerus clausus” törvénnyel – a felsőoktatásban a zsidók számarányának csökkentésével – az antiszemita közhangulatot igyekezett mérsékelni. A parasztságot a Nagyatádi Szabó István-féle földreform elfogadtatásával próbálta megnyerni. 1921. márciusában, IV. Károly első visszatérési kísérleténél bizonytalan magatartást tanusított, elvesztette Horthy Miklós kormányzó bizalmát. Április 14-én beadta a lemondását, majd a Menekültügyi Hivatal és a Társadalmi Egyesületek Szövetségének elnöke lett, valamint elfoglalta a gazdasági földrajzi tanszéket a budapesti Tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Karon. 1922-ben főcserkész, 1923-ban tiszteletbeli főcserkész lett, 1924-ben a Népszövetség által kiküldött 3 tagú iraki határmegállapító bizottság tagja volt. 1926-ban az úgynevezett frankhamisítási ügyben vádat emeltek ellene, felmentették, de hírnevének nem tett jót az ügy. 1924-ben a Szociográfiai Intézetet, 1926-ban az Államtudományi Intézetet szervezte meg a revízió tudományos megalapozásának szolgálatára. 1926-ban a kormánypárt tagja lett, 1927-ben bekerült az akkor alakult felsőházba a közgazdaság-tudományi kar képviseletében. Vezető szerepe volt a tudománypolitikában és a tudományszervezésben, valamint az egyetemi ifjúság mozgalmainak összefogásában. 1927-ben közreműködött a Magyar Revíziós Liga megalakításában. Már 1920-tól a Báró Eötvös József Collegium kurátora, 1932-től az Országos Ösztöndíjtanács, 1936-37-ben az Országos Közoktatási Tanács, 1936-tól a külföldi Collegium Hungaricumok kuratóriumának elnöke, 1937-38-ban a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora volt. 1938-ban a tokaji választókerületben kormánypárti programjával ismét országgyűlési képviselővé választották. 1938. májusában az Imrédy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere lett, főként a területi revízióval foglalkozott. A német orientáció túlsúly és a fasiszta típusú reformtörekvések miatt elfordult Imrédy politikájától, akinek bukása után, 1939.02.16-án másodszor is elvállalta a miniszterelnökséget. A szélsőjobboldal visszaszorítását tűzte ki célul, betiltotta a Nyilaskeresztes Pártot, ugyanakkor elfogadtatta a második zsidótörvényt. Szociálpolitikai intézkedéseivel együtt sikerült megszilárdítania a belső rendet. Külpolitikáját a területi revízió folytatása és a háborús konfliktusokból való távolmaradás jellemezte. 1939-ben visszacsatolták Kárpátalját, Magyarország csatlakozott az antikomintern paktumhoz és kilépett a Népszövetségből. 1939 őszén megtiltotta magyar területen a német csapatok átvonulását, a német-lengyel háború után pedig befogadta a lengyel menekülteket. 1940-ben a német hadsereg látványos sikerei és a második bécsi döntés Magyarországot a németek mellé kényszerítette. A területi revízió fejében a magyar területeken át kellett engedni a Romániába tartó német csapatokat, és októberben Magyarország csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez. A belpolitikában is kezdtek mutatkozni a jobbratolódás egyértelmű jelei. Szálasi Ferencet szabadon engedték, elismerték a Volksbundot a hazai németség kizárólagos szervezetének, egy újabb, szigorúbb zsidótörvény kidolgozását kezdték meg. Külön gazdasági egyezményt kötött a kormány Németországgal az oda irányuló élelmiszer- és takarmányexport növeléséről. Külpolitikailag már csak Jugoszlávia felé nyílt szabad mozgástér, ezért Teleki 1940. decemberében jugoszláv-magyar “örök barátsági szerződés”-t kötött. Amikor 1941. márciusában Hitler elhatározta Jugoszlávia lerohanását, Magyarország részvételét kérte a támadásban. Teleki nem vállalhatta a szerződésszegést, ezért a tragikus helyzetben április 3-ára virradóra főbe lőtte magát. Ezzel akarta figyelmeztetni és felrázni a magyar és a nemzetközi közvéleményt.

Tovább az eredeti cikkre: Budapesten megszületett gróf Teleki Pál miniszterelnök és földrajztudós. (141 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Meghalt King Wallis Vidor, magyar származású amerikai filmrendező (Háború és béke, Óz, a csodák csodája). (38 éve)

Meghalt King Wallis Vidor, magyar származású amerikai filmrendező (Háború és béke, Óz, a csodák csodája). (38 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

Nagyapja Vidor Károly az 1848-as szabadságharc után menekült Amerikába. 1900-ban, hatéves korában átélt egy hurrikánt,…

A teljes cikk itt olvasható:
Meghalt King Wallis Vidor, magyar származású amerikai filmrendező (Háború és béke, Óz, a csodák csodája). (38 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: Nagyapja Vidor Károly az 1848-as szabadságharc után menekült Amerikába. 1900-ban, hatéves korában átélt egy hurrikánt, élményéből 1913-ban elkészítette első filmjét Hurricane in Galveston címmel. Utolsó filmje 1980-ban készült, a leghosszabb rendezői karriert (67 év) tudhatta magáénak, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe.Az Óz, a csodák csodája című film rendezésében részt vett, mikor Victor Fleming átadta a munkát az Elfújta a szél című film miatt, de Vidor nevét nem tüntették fel a stáblistán.Ötször jelölték Oscar-díjra, de nem kapta meg, munkásságát 1979  életműdíjjal ismerték el.

Tovább az eredeti cikkre: Meghalt King Wallis Vidor, magyar származású amerikai filmrendező (Háború és béke, Óz, a csodák csodája). (38 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Megszületett John Cyril "Rick" Allen, a Def Leppard együttes dobosa. (57 éve)

Megszületett John Cyril "Rick" Allen, a Def Leppard együttes dobosa. (57 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

Az együttest Rick Savage basszusgitáros, Pete Willis gitáros és Tony Kenning…

A teljes cikk itt olvasható:
Megszületett John Cyril "Rick" Allen, a Def Leppard együttes dobosa. (57 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla: Az együttest Rick Savage basszusgitáros, Pete Willis gitáros és Tony Kenning dobos tinédzserként alapították 1977-ben Sheffieldben. Nem sokkal később Joe Elliot énekes csatlakozásával felvették a Def Leppard nevet. Az eredeti dobos helyére hamarosan az akkor mindössze 15 éves Rick Allen érkezett, majd Steve Clark gitárossal egészültek ki.
Rick Allen dobos 1984 szilveszterén autóbaleset következtében elvesztette bal karját, de pár hónappal a baleset után egy speciális elektronikus dobon újra játszani kezdett majd visszatért a zenekarba. Kereskedelmileg legnagyobb sikereiket az 1987-ben megjelent Hysteria albumukkal aratták, mely egyaránt vezette a brit és az amerikai albumlistát. A lemezből mára több mint 20 millió példány kelt el.

Tovább az eredeti cikkre: Megszületett John Cyril "Rick" Allen, a Def Leppard együttes dobosa. (57 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Piacra került George Harrison első szólómunkája, a Wonderwall című filmzenei album. (52 éve)

Piacra került George Harrison első szólómunkája, a Wonderwall című filmzenei album. (52 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

A teljes cikk itt olvasható:
Piacra került George Harrison első szólómunkája, a Wonderwall című filmzenei album. (52 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla:

Tovább az eredeti cikkre: Piacra került George Harrison első szólómunkája, a Wonderwall című filmzenei album. (52 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

John Adams let az első amerikai elnök, aki megválasztása után a Fehér Házba költözött. (220 éve)

John Adams let az első amerikai elnök, aki megválasztása után a Fehér Házba költözött. (220 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

A teljes cikk itt olvasható:
John Adams let az első amerikai elnök, aki megválasztása után a Fehér Házba költözött. (220 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla:

Tovább az eredeti cikkre: John Adams let az első amerikai elnök, aki megválasztása után a Fehér Házba költözött. (220 éve)

Kategóriák
Igazán jeles napok

Megszületett Bárdos Kornél Albert katolikus pap, ciszterci szerzetes, egyházkarnagy, zenetörténész. (99 éve)

Megszületett Bárdos Kornél Albert katolikus pap, ciszterci szerzetes, egyházkarnagy, zenetörténész. (99 éve) olvasható a z ezenanapon.hu weboldalán.

A teljes cikk itt olvasható:
Megszületett Bárdos Kornél Albert katolikus pap, ciszterci szerzetes, egyházkarnagy, zenetörténész. (99 éve)

Ahogy a z ezenanapon.hu beszámolt ma róla:

Tovább az eredeti cikkre: Megszületett Bárdos Kornél Albert katolikus pap, ciszterci szerzetes, egyházkarnagy, zenetörténész. (99 éve)